Skip to main content
XS SM MD LG XL

Het programma van deze en komende week.

donderdag 4 maart

Presentaties, sneeuw en voorbespreking 4e ronde

Er is een ledenpresentatie door Sjaak, deel twee van de 10-minutenpresentatie van Carla en een presentatie van de sneeuwfoto’s (alleen de nrs. 1). Vervolgens bespreken we met elkaar de foto’s die je wilt inleveren voor de eerstkomende ronde van de regiocompetitie. Dit jaar is de regiocompetitie volledig digitaal! We geven elkaars foto’s een collegiaal oordeel, wat kan eraan verbeterd worden, heeft de foto voldoende zeggingskracht?

maandag 8 maart

Ambassadeursvergadering

Vindt plaats via Cisco Webex. De ambassadeursbijeenkomsten van de afdeling Kennemerland zijn er om leden meer te betrekken bij de initiatieven en de koers van de afdeling. Bedoeld voor leden met een sterke band met zowel de eigen club als met de afdeling (niet per se clubbestuurders); voor onze club is dit Leo Bloemink. Als je ideeën hebt geef ze aan hem door.

Todo's

03 mrt

Lever uiterlijk 3 maart in Stack de foto’s in die je van plan bent in te zenden in de 4e ronde van regiocompetitie en waar je commentaar op wilt tijdens de voorbespreking op de online clubavond 4 maart. Ook voor de sneeuwfoto’s is 3 maart de deadline: alleen je eerste foto / nummer 1 zal … Lees meer

15 mrt

Van 15 t/m 22 maart digitaal inleveren van foto’s voor de 4e ronde regiocompetitie. Dit gaat via de site van de afd. Kennemerland.

Programma 2020-2021

Ons programma, inclusief t.z.t. terugblik op wat er voorgevallen is, vind je onderstaand - van maand tot maand:

augustus 2020

Je bijdrage Plaat van de Maand met titel maar verder anoniem inleveren in Stack, uiterlijk 3 augustus. Van 4 tot uiterlijk 6 augustus je stem uitbrengen, je commentaren inleveren en doorgeven welke titel van jou is via een mail naar Nanda. Zie voor details de mail hierover van 18 april.

september 2020

We beginnen het nieuwe seizoen met de presentatie van het Fotojaarboek, met gelegenheid tot bestellen, en met een toelichting op het programma. We bekijken de kettingfoto's en de foto's van de (zomer)opdrachten "wat hebben we van je gemist in de afgelopen maanden" of “wat heb je de afgelopen periode gedaan" (max 5 foto's pp) en "wat betekent het voor jou om elkaar weer te zien?" (1 foto pp).
We houden onze Algemene LedenVergadering en we bespreken met elkaar de foto's die je wilt inleveren voor de eerstkomende ronde van de regiocompetitie. Dit jaar is de regiocompetitie volledig digitaal! We geven elkaars foto's een collegiaal oordeel, wat kan eraan verbeterd worden, heeft de foto voldoende zeggingskracht?
Van 21 t/m 28 september kun je foto's digitaal inleveren voor de 1e ronde Vrij van de regiocompetitie. De competitie gaat dit jaar geheel digitaal en alle rondes zijn vrij. Je krijgt telkens een week de tijd om je foto’s digitaal in te leveren. Voor de wijze van aanleveren zie de Todo en de mail. De foto’s worden door een jury op 19 oktober online besproken waarbij je vragen kunt stellen.
De afdeling Kennemerland organiseert dit jaar webinars in plaats van voordrachten door sprekers. Dit keer een webinar door Loek van Vliet over eigen werk, met na afloop vragen stellen via chat. Hij zal werk tonen en vertellen over zijn ervaring van landschap, in combinatie met kunst, over klimaatbuffers en meer. Aanvang 20 uur; vooraf de link opvragen bij de secretaris van de afd Kennemerland.

oktober 2020

Laatste bespreking van de foto's voor de tentoonstelling Haarlem door Cissie van der Ven.
Er zijn vanavond presentaties van de vier themagroepen over wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Als er tijd is bekijken we de inzendingen voor de digitale Plaat van de Maand. Het stemmen gaat via mail van 16 t/m 18 oktober.
Bespreking van de 1e ronde regiocompetitie door een 3-koppige jury via een video-meeting met mogelijkheid om vragen te stellen
We bespreken met elkaar de foto’s die je wilt inleveren voor de eerstkomende ronde van de regiocompetitie. Dit jaar is de regiocompetitie volledig digitaal! We geven elkaars foto’s een collegiaal oordeel, wat kan eraan verbeterd worden, heeft de foto voldoende zeggingskracht? Ook bespreken we de uitkomsten van de 1e ronde.

november 2020

Vindt plaats via Cisco Webex. De ambassadeursbijeenkomsten van de afdeling Kennemerland zijn er om leden meer te betrekken bij de initiatieven en de koers van de afdeling. Bedoeld voor leden met een sterke band met zowel de eigen club als met de afdeling (niet per se clubbestuurders); voor onze club is dit Leo Bloemink. Als je ideeën hebt geef ze aan hem door.
Uiterlijk woensdag je foto in Stack inleveren voor de digitale verkiezing van de Plaat van de Maand november. Op donderdag worden de inzendingen evt. besproken. Stemmen en commentaar leveren via de mail t/m zondag 15 november.
Omdat De Schakel vanwege coronamaatregelen dicht is vanavond een digitale avond via Microsoft Teams. We besteden aandacht aan het thema Licht in je foto's en bespreken de inzendingen. Kijk in de mail voor de uitnodiging. De geplande presentatie door Sabine Joosten wordt verplaatst naar later in het seizoen.
Van 9 t/m 16 november kun je foto’s digitaal inleveren voor de 2e ronde van de regiocompetitie. De competitie is dit jaar geheel digitaal en alle rondes zijn vrij. Je krijgt telkens een week de tijd om je foto’s digitaal in te leveren. De foto’s worden op 7 december door een jury online besproken waarbij je vragen kunt stellen.
De afdeling Kennemerland organiseert dit jaar webinars in plaats van voordrachten door sprekers. Vandaag Sander Veeneman, een bekend fotograaf/regisseur die jarenlang met zijn camera over de hele wereld reisde en indringende zwartwit portretten maakte. Hij filmt ook veel en heeft sinds kort een historische fotostudio annex 17e eeuws museum. Na afloop vragen stellen via chat. In de mail zie je hoe je moet aanmelden.
Vanavond houdt Nanda een 10-minutenpresentatie en we bespreken met elkaar de foto’s die je wilt inleveren voor de eerstkomende serieronde van de regiocompetitie. We geven elkaars foto’s een collegiaal oordeel, wat kan eraan verbeterd worden, is de serie consistent, kan de volgorde anders, heeft de serie voldoende zeggingskracht?

december 2020

Bespreking van de 2e ronde regiocompetitie door een 3-koppige jury via een video-meeting met mogelijkheid om vragen te stellen.
Een vol programma vanavond: er is een 10-minutenpresentatie van Ronald over de fotograaf Aart Klein, we bekijken de resultaten van de opdracht "wat kenmerkt jouw wijk" en we bekijken de foto's die retour komen van de 2e ronde. We kiezen ook welke foto's meegaan voor de Bondsfotowedstrijd  en we bekijken de inzendingen voor de digitale Plaat van de Maand (stemmen via mail van 11 t/m 13 december). Tot slot houden we onze traditionele Kerstborrel.

januari 2021

Digitaal programma: twee 10-minutenpresentaties, een door Nanda over haar eigen werk en een door Christhilde over Bouwstijlen in Hanoi. We bespreken de foto's uit de opdracht: 2 foto's die indruk op je gemaakt hebben, je beïnvloed hebben of die je om een andere reden de moeite waard vindt aan de anderen te tonen. Iedereen kan die avond zijn/haar foto's toelichten (vanuit huis). Ook de PvdM-verkiezing gaat digitaal.
Van 11 t/m 18 januari kun je foto’s digitaal inleveren voor de 3e ronde "Serie" van de regiocompetitie, zie de website van Fotobond afd. Kennemerland. De foto’s worden op 8 februari door een jury online besproken waarbij je vragen kunt stellen.
De afdeling Kennemerland organiseert dit jaar webinars in plaats van voordrachten door sprekers. Vandaag een webinar door Marc Haers over eigen werk, met na afloop vragen stellen via chat.
Sabine Joosten houdt een presentatie over haar eigen werk.
We leren elkaar om met maskers te werken in Photoshop tijdens een Zoommeeting (link via de mail). Nanda en Carla verzorgen de introductie en uitleg.

februari 2021

Er is een ledenpresentatie door Bart over de ontwikkeling in zijn werk en een Nieuwe-ledenpresentatie door Lorenzo. Ook bespreken we elkaars telefoonfoto's.
Bespreking van de serieronde regiocompetitie door een 3-koppige jury via een video-meeting met mogelijkheid om vragen te stellen.
Na de introductie en uitleg door Nanda en Carla in de soosavond van 28/1 gaan we vanavond verder met eigen voorbeelden. Laat zien wat je hebt uitgeprobeerd en wat je resultaten zijn door je scherm te delen tijdens de Zoommeeting (link in de mail).
Er is een Nieuwe-leden-presentatie door Jacqueline, een 10-minuten-presentatie door Carla en we bespreken de resultaten van Corona Proof Project voor 2. Na de pauze presenteert Oege Foto Nationaal 2020. De verkiezing PvdM februari gaat digitaal.
Thema-avond van de afd. Kennemerland via Cisco Webex met Ton van der Heiden. Onderwerp: Omzetten naar ZW met de NIK filters.

maart 2021

Er is een ledenpresentatie door Sjaak, deel twee van de 10-minutenpresentatie van Carla en een presentatie van de sneeuwfoto's (alleen de nrs. 1). Vervolgens bespreken we met elkaar de foto’s die je wilt inleveren voor de eerstkomende ronde van de regiocompetitie. Dit jaar is de regiocompetitie volledig digitaal! We geven elkaars foto’s een collegiaal oordeel, wat kan eraan verbeterd worden, heeft de foto voldoende zeggingskracht?
Vindt plaats via Cisco Webex. De ambassadeursbijeenkomsten van de afdeling Kennemerland zijn er om leden meer te betrekken bij de initiatieven en de koers van de afdeling. Bedoeld voor leden met een sterke band met zowel de eigen club als met de afdeling (niet per se clubbestuurders); voor onze club is dit Leo Bloemink. Als je ideeën hebt geef ze aan hem door.
Een keer per maand een soosavond over Photoshop e.d. via Zoom (start 20 uur) waarin we elkaar onze producten voorleggen en feedback en tips delen. Graag vooraf aanmelden bij Nanda.
Van 15 t/m 22 maart kun je foto’s digitaal inleveren voor de 4e ronde van de regiocompetitie. De foto’s worden op 12 april door een jury online besproken waarbij je vragen kunt stellen.
Presentatie rond het thema "Grenzen aan de fotografie" door vier clubleden: Jos, Loes, Nanda en Patty. De verkiezing van de Plaat van de Maand maart gaat digitaal: inleveren in Stack uiterlijk 17 maart, stemmen via mail van 19 t/m 21 maart.
De afdeling Kennemerland organiseert dit jaar webinars in plaats van voordrachten door sprekers. Webinar door spreker (wordt nog bekend gemaakt) over eigen werk, met na afloop vragen stellen via chat.

april 2021

We bekijken de foto's die terug zijn gekomen van de serieronde van de regiocompetitie. Daarna bekijken we de foto's die zijn ingezonden naar aanleiding van de presentatie over Grenzen aan de fotografie.
Een keer per maand een soosavond over Photoshop e.d. via Zoom (start 20 uur) waarin we elkaar onze producten voorleggen en feedback en tips delen. Graag vooraf aanmelden bij Nanda.
Bespreking van de 4e ronde regiocompetitie door een 3-koppige jury via een video-meeting met mogelijkheid om vragen te stellen.
Presentatie door een spreker (wordt nog bekend gemaakt). De verkiezing van de Plaat van de Maand gaat digitaal: inleveren uiterlijk 14 april, stemmen via de mail van 16 t/m 18 april.
Ieder lid presenteert en bespreekt 2 foto's van zichzelf, legt uit waarom de foto's zijn gemaakt en (niet verplicht) hoe ze zijn gemaakt.

mei 2021

Een keer per maand een soosavond over Photoshop e.d. via Zoom (start 20 uur) waarin we elkaar onze producten voorleggen en feedback en tips delen. Graag vooraf aanmelden bij Nanda.
Sjaak houdt een 10-minutenpresentatie over Bert van Voorden en er is nog een presentatie (wordt nog bekend gemaakt). We kiezen de Plaat van de Maand mei.

juni 2021

Vanavond bespreken we de “Serie van Vijf” en wordt de Bert van Voordenwisselbeker toegekend door een nog nader in te vullen persoon.

Bijeenkomsten

De kern van het programma bestaat uit club- en afdelingsbijeenkomsten:

Fotogroep Haarlem organiseert eens in de twee weken – op de donderdagavonden om 20 uur – een Clubavond met een gevarieerd programma. Vanwege de coronamaatregelen zijn er voorlopig alleen online bijeekomsten via Zoom.

Afdeling Kennemerland van de Fotobond waartoe onze club behoort, komt minder frequent bijeen, altijd op maandagavond om 19:30 uur. Dan vinden ook de (interessante) besprekingen van de gejureerde foto’s van de afdelingswedstrijden plaats. Vanwege corona zijn de activiteiten vooralsnog online.

Inleverdata

De deadlines voor wedstrijden, PvdM en de andere activiteiten -die je niet wilt missen- vind je in het to-do overzicht.

Locaties

De Clubavonden vinden plaats in De Schakel, Pijnboomstraat 17, 2023 VN Haarlem. Zie voor overige locaties onze contactpagina.

Meedoen of afmelden?

Ben je nog geen lid, geef dan een seintje dat je eens wilt komen kijken.  Contact!

Ben je lid, reserveer uiterlijk dinsdag bij Bart als je naar de clubavond wilt. Je ontvangt woensdag een bevestiging.