Skip to main content
XS SM MD LG XL

Het programma van deze en komende week.

Todo's

25 jul

Tot september zijn er geen clubavonden, maar er kan natuurlijk volop gefotografeerd worden. Om dit te stimuleren krijgen de leden een “vakantieopdracht” mee. De opdracht is dit keer: maak een foto binnen een straal van 100 meter van je huis.

Programma 2018-2019

Ons programma, inclusief t.z.t. terugblik op wat er voorgevallen is, vind je onderstaand - van maand tot maand:

augustus 2018

Excursie naar Leeuwarden 'Sense of Place'. Hele dag met e-bikes vanuit Leeuwarden naar mooie buitenplekken.

september 2018

De eerste clubavond van het nieuwe seizoen. We tonen elkaar onze 5 vakantiefoto's en horen wat ons te wachten staat in het nieuwe seizoen.
We houden onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. En we leveren onze foto's in voor de vrije ronde. Formaat max. 40 x 50 cm
Bondscafé: start van het nieuwe seizoen van de Fotobond regio Kennemerland. Fotoclubs De Bloembollenstreek en Castricum presenteren zich. Om 20.00 uur in Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem.
De eerste soosavond van het nieuwe seizoen wordt ingevuld door het Ouwe Meuk Gezelschap (Ronald, Hans, Pieter en Gerphil). Beeldmateriaal, discussies over hoe de mooiste meukfoto's te maken en wat er zo fijn is aan meukfotografie!
We bezoeken het fotofestival in Breda, dat dit jaar het thema "To Infinity and Beyond" draagt, en nemen deel aan een groepsrondleiding.

oktober 2018

Clubavond met verkiezing van de Plaat van de Maand. Verder de 10-minuten van Inger, Cor en Christhilde.
Bondsavond met een presentatie over thematisch werken door Matt de Groot: een absolute aanrader. Om 20.00 uur in Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem.
Bart geeft invulling aan deze fotosoos: "aan de hand van haar beelden wil ik onderzoeken hoe ze haar foto’s heeft gemaakt en hoe dat in perspectief staat tot andere straatfotografen. Daarna, rond 20.30 - 20.45 uur, gaan wij kijken naar de docu: Finding Vivian Maier. Ik hoop op een leuke opkomst." Aanvang 20 uur, de Schakel.
Bespreking van de ingezonden foto's voor de regiocompetitie van de vrije ronde. Komt allen! De bespreking door professionals is altijd leerzaam en boeiend en de avond plezierig. Om 20.00 uur in wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem. Zaal open om 19.30 uur.
 
Clubavond met de 10-minuten van Gerphil, de presentatie van het Sense of Place-uitje en de voorbespreking van de foto's die je in wilt leveren in de competitieronde discipline Food / thema Thuis.
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa. We gaan diverse projecten in de stad bezoeken, maar starten met een bezoek aan de grootste caleidoscoop in Kubaard. Opgeven voor 12 oktober bij Wilmy.
In deze herfstvakantie een fotosoos voor wie niet weg is. Bert Jaspers schoolt ons bij over de vele upgrades van Lightroom.
Leo gaat ons weer vertegenwoordigen op de ambassadeursvergadering. Heb je ideeën voor regio-activiteiten of onderwerpen voor de competitie geef ze hem door.

november 2018

We leveren vandaag de foto's in voor de regiocompetitie discipline Food / thema Thuis. Er is een presentatie: Nanda en Leo geven info van Matt de Groots presentatie over Onderwerp, Concept en thema. We maken bekend welke foto de tentoonstellingsposter gaat sieren. En we verkiezen weer met elkaar de Plaat van de Maand.
Vier clubleden (Bart, Dimitri, Ronald en Inger) mogen deelnemen aan de cursus Thematisch werken door Matt de Groot. In de Ringvaart, aanvang 20 uur.
Gerphil en Ronald zullen deze avond aanschouwelijk onderwijs in Lightroom geven. Een mooie manier om je praktische vaardigheden te verbeteren.
In het kader van de discipline Sport geeft Pim Ras, die de meesten van ons al eens gehoord hebben op een eigen clubavond, een presentatie in de Ringvaart. Aanvang 20.00 uur in Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem. Niet verkeerd om hem nog eens te horen en zijn werk te bekijken.
We laten elkaar zien waar de Grote Kerk ons toe geïnspireerd heeft. Deze zomer hebben we gewerkt aan de opdracht om de Grote Kerk (die op de Grote Markt) op originele wijze te fotograferen, van buiten. Er is ook gelegenheid om foto’s te tonen, die je graag aan de club wilt laten zien en die normaliter niet aan bod komen op de club.
Een afvaardiging van onze club presenteert de FGH aan LAFV de fotoclub van Leiden. In Wijkvereniging Aktief, Berlagestraat 2, Leiden; van 20 tot 22.30 uur.
Leo heeft geregeld dat John Oosterhuis ons deze avond wat komt vertellen over de totstandkoming van zijn fotoboek. Hij heeft een fotoboek gemaakt met daarin foto's en een stukje tekst over 56 winkeliers en vaklieden uit zijn woonplaats Santpoort-Noord. Meer ...
We staan vanavond stil bij de vraag hoever je kunt gaan bij het gebruik van andermans werk in je foto's. Tom Meerman, fotograaf, docent en voorzitter van Foto Anoniem, zal ons bijpraten over auteursrecht in de fotografie en ons werk daarbij bespreken. Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen bij het maken van foto’s waarin het werk van een ander is opgenomen?

december 2018

Bespreking van de ingezonden foto's voor de regiocompetitie discipline Food en thema Thuis. Komt allen! Om 20.00 uur in wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Van donderdag 6 december 2018 t/m vrijdag 25 januari 2019 exposeert Fotogroep Haarlem in het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem. Het NHA is geopend van maandag t/m vrijdag van 9-17 uur (op maandag is alleen de expositieruimte open en niet de studiezaal) en tevens op de zaterdagen 15 december en 19 januari. De expositie wordt op 6 december om 17 uur officieel geopend door fotograaf Michiel de Ruiter.
We bekijken de presentatie van het uitje naar Leeuwarden. Uiteraard hebben we deze avond ook de bespreking van de retour gekomen foto's Food/Thuis. Daarnaast de 10-minuten van Sjaak, de voorbespreking van de serieronde en de kerstborrel.

januari 2019

We kijken/luisteren naar een 15-minuten van Bart. Er is weer een verkiezing van de Plaat van de Maand. Ook leveren we in voor de Serieronde Fotobond Kennemerland.
Nieuwjaarsreceptie en een presentatie van drie clubs uit de regio, waaronder Haarlem.  In De Wissel, Arnolduspark 3, 2132CR Hoofddorp.  Aanvang 20 uur.
Vanavond komt Simon Konijn, beeldkunstenaar, onze foto's bespreken. Simon is o.a. docent aan de Kunstacademie Haarlem Leiden en geeft les in beeldvorming (2D - 3D). Hij heeft naar aanleiding van onze foto's vast veel te vertellen!
Frans roept deze soosavond uit tot "merkenavond Sony" en gaat alle tips en voordelen van Sony-camera's met de leden delen.

februari 2019

Onder de enthousiaste leiding van Matt de Groot doen geselecteerde deelnemers (voor onze club Bart, Dimitri, Ronald en Inger) mee aan de cursus Thematisch werken.
Er zijn weer 2 clubleden die een 10-minuten-presentatie houden: Marco en Lida. Verder bespreken we foto's die bedoeld zijn voor de regiocompetitie discipline Sport / thema Ruimte: wat kan er nog aan verbeterd worden, welke kies je om in te leveren.
Bespreking van de Serieronde van Fotobond Kennemerland in De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem. De avond begint om 20 uur en eindigt uiterlijk om 22.30 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.
Deze fotosoos komt te vervallen.
Op deze dag gaan wij een gidswandeling doen van oud naar nieuw. En komen langs de Houthaven, de Silodam, het IJdock en het nieuwe Paleis van Justitie in Amsterdam. Allemaal mooie foto objecten.
We bespreken de foto's die terugkomen uit de Serieronde regio. We leveren in voor discipline Sport / thema Ruimte. Er is weer een verkiezing van de Plaat van de Maand. En degenen die daarvoor gevraagd zijn, leveren foto's in voor de Bondsfotowedstrijd.
Dimitri vult deze soosavond met het onderwerp "Fotograferen als Rembrandt".

maart 2019

Op de ambassadeursbijeenkomst van de afdeling Kennemerland komen leden op informele wijze bij elkaar om creatief na te denken over waar we met z’n allen naartoe gaan. Voor onze club is Leo de ambassadeur; als je ideeën hebt, geef ze dan aan hem door.
We bekijken de resultaten van "Telefoonfotografie". Iedereen levert maximaal 3 telefoonfoto’s in in Stack, met bewerking alleen op de telefoon. Het is leuk als je zowel het origineel als de uiteindelijke versie laat zien (dan mag je dus 2 x 3 foto’s inleveren). Mocht je echt geen telefoonfoto’s hebben, dan 3 andere eigen favoriete foto’s. En de resultaten van het uitje naar Bickerseiland worden gepresenteerd.
De afdeling Kennemerland organiseert een presentatie door Robert van Sluis met als onderwerp “reisfotografie”. Aanvang 20 uur in wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem.
Patty organiseert deze fotosoos over het raakvlak tussen fotografie en film, met werk van Director of Photography / cinematograaf Robby Müller. Aan de hand van filmfragmenten bespreken we welke keuzes hij maakt ten aanzien van kleur of zwart/wit, licht, compositie, beweging. En welke parallellen er zijn met "onze" fotografie.
We gaan naar Zandvoort om 's avonds te fotograferen. En we eten gezamenlijk een hapje.
Iona Hogendoorn, documentair fotograaf, komt over haar werk vertellen. Zij is fotograaf en filmmaker en o.a. bekend van de projecten "My home is not your home" en "Walls" en haar boek Denkend aan Holland.  
Dit jaar werkt een groepje cursisten onder begeleiding van Matt de Groot aan thematisch werken, met als thema "Onderweg". Vanavond is er een bespreekavond, waar iederéén aan mee kan doen. Neem drie foto's mee, met een korte beschrijving / toelichting / titel (drie zinnen), en laat je werk door Matt bespreken. Aanvang 20 uur, in wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem.
Dit is de laatste gelegenheid in het seizoen dat leden met, voor en door elkaar de fotografie in ruime zin behandelen. Jantina en Igor organiseren een avond waarin we met elkaar één, twee of wellicht drie (afhankelijk van de grootte van de groep) zogenoemde “Gesammt” kunstwerken gaan maken van ons eigen fotomateriaal. Collages waarop ons werk gezamenlijk als geheel tot uiting komt. Op papier! En Cor komt iets vertellen over de wijze waarop hij vroeger dergelijke collagefoto’s maakte. Er zullen ook een aantal voorbeelden getoond worden om geïnspireerd te raken.  

april 2019

Bespreking van de ingezonden foto’s voor de regiocompetitie discipline Sport en thema Ruimte. Spannend om te zien hoe hoog we als club en als clublid zijn geëindigd in de regio! Om 20.00 uur in wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem. Zaal open vanaf 19.30 uur.
In het kader van uitwisseling tussen clubs komt vanavond Fotoclub Leiden op bezoek.
Na de stormachtige avond in Zandvoort een maand geleden a.s. 8 april een nieuwe poging om met minder wind en zand de avond te fotograferen. De zon gaat die avond onder om 20.29 uur. We vertrekken vanuit Haarlem met de trein van 19:46 uur en zijn dan om 19:56 in Zandvoort. Na afloop gaan we nog wat drinken in een strandtent.
Van vrijdag 12 t/m zondag 14 april gaan we een weekend naar Terschelling. Informatie is via de mail verspreid.
De afdeling Kennemerland  van de Fotobond houdt een algemene afdelingsvergadering. Om 20.00 uur in wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem.
Het nieuwe lid Marja van Tienhoven stelt zich voor met een 10-minuten presentatie. We verkiezen de Plaat van de Maand. Er is een presentatie van de resultaten van de fotosoos "Rembrandtlicht". En we bekijken de foto's die retour zijn gekomen van de regiocompetitie discipline Sport / thema Ruimte.

mei 2019

In deze meivakantie hebben we het volgende op het programma staan:
  • de 10-minuten van Roelie Wilms
  • presentatie van de uitjes naar Zandvoort en Terschelling
  • ieder lid presenteert en bespreekt 2 foto's van zichzelf, legt uit waarom de foto is gemaakt en hoe die is gemaakt.
We ontvangen vanavond Astrid Verhoef, die een presentatie zal geven van haar werk: surreële/conceptuele/geënsceneerde fotografie. En we leveren onze foto's in voor de Serie van 5, de clubverkiezing die aan het einde van elk seizoen plaatsvindt en vermelding op de Bert-van-Voorden-wisselbeker oplevert.
In tegenstelling tot eerdere berichten: vanavond geen clubavond want het is Hemelvaartsdag. De laatste avond van het seizoen is op 6 juni.

juni 2019

We bekijken de ingeleverde Series van vijf. Ton van der Heide heeft gejureerd en zal bekend maken wie gewonnen heeft en de "Bert van Voorden" wisselbeker een jaar mee naar huis krijgt, spannend! We besluiten het seizoen met een hapje en een drankje.

Bijeenkomsten

De kern van het programma bestaat uit club- en afdelingsbijeenkomsten:

Fotogroep Haarlem organiseert eens in de twee weken – op de donderdagavonden, om 20:00 – een Clubavond met een gevarieerd programma. Daarnaast, ook om de week, een Fotosoos – een door de leden vrij in te vullen avond.

Afdeling Kennemerland van de Fotobond waartoe onze club behoort komt minder frequent bijeen, altijd op maandagavond om 19:30. Dan vinden ook de (interessante) besprekingen van de gejureerde foto’s van de afdelingswedstrijden plaats.

Inleverdata

De deadlines voor wedstrijden, PvdM en de andere activiteiten -die je niet wilt missen- vind je in het to-do overzicht.

Locaties

Bekijk voor de juiste locaties onze contactpagina.

Meedoen of afmelden?

Ben je nog geen lid, geef dan een seintje dat je eens wilt komen kijken.  Contact!

Ben je lid, maar kan je een keer niet komen? Meld je dan af bij Bart.