Fotogroep Haarlem

 Foto: Peter Mantel

Jubileum

Op 11 november 1926 zag onze club - in 2008 omgedoopt tot Fotogroep Haarlem - het levenslicht onder de naam Haarlemsche Amateur-Fotografen Vereeniging (HAFV) en op de 26e van die maand werden haar statuten vastgesteld tijdens een eerste ledenvergadering. Regelmatig in onze geschiedenis stonden wij daarbij stil.

    

 Ons 90-jarig jubileum

Op onze 90e verjaardag, waarvoor we gekozen hadden voor de herinnering aan de eerste clubavond annex ledenvergadering op 26 november 1926, kwamen we net als 90 jaar geleden (maar dan 's middags) bijeen in een bekend lokaal etablissement - Stempels, voor koffie/thee met gebak en een toespraak vol wetenswaardigheden van Bart als medetrekker van de jubileumcommissie.

Vervolgens zwermden we in kleine groepjes uit over Haarlem (en tot Halfweg aan toe!), om thematisch te fotograferen aan de hand van thema's die te maken hebben met de relatie tussen Haarlem en Amsterdam. Wat nog een hele uitdaging was, al was het maar om als groepje èn bij elkaar te blijven, èn vaart te maken èn met iets zinvols thuis te komen.

Na afloop zagen we elkaar weer in Café De Roemer voor een borrel en gezamenlijk eten - beregezellig. Daarbij maakten we tevens van de gelegenheid om Sam in het zonnetje te zetten als ons versgekozen erelid van de club, vanwege zijn vele verdiensten. Zonder Sam waren we er als club immers misschien wel niet meer geweest.

Voorjaar 2017 heeft het jubileum nog een staartje als we een jubileumexpositie organiseren in het Noordhollands Archief.

 V.l.n.r.: Bart, Patty en Pieter in Café De Roemer.

    

Ons 85-jarig jubileum

Met ons 85-jarig jubileum verplaatsten wij ons in de geest van al die leden die ons zijn voorgegaan, letterlijk, in hun kleding, met hun camera's - door hun Haarlem.

Als jubileumdag hadden we wederom gekozen voor zaterdag 26 november. Bij Henk werd verzameld en omgekleed - en weldra hadden zich negen van ons (we waren uiteindelijk met 23 leden bij elkaar) getooid in kleren van de jaren twintig, vijftig en zeventig (van de vorige eeuw), mèt de daarbij behorende camera's en slim van stroom voorziene antieke flitsers. Na koffie met versnapering en een opwekkende instructie door het organiserend jubileumcomité togen wij in drie groepjes de stad in, elk voorzien van eigen figuranten en een opdracht. De eerste groep kreeg als opdracht om karakteristieke winkels te fotograferen, de tweede zou overheidsdienaren in uniform moeten verleiden om om zich samen met onze verklede clubgenoten te laten portretteren, en ons groepje tenslotte zou met straatmuzikanten op de foto moeten.

Onze opdracht schoot er echter bij in. Altijd struikel je erover, maar vandaag waren er in velden of wegen geen straatmuzikanten te bekennen. Argeloze voorbijgangers echter genoeg, die, als ze al niet verbaasd op- of wegkeken, redelijk eenvoudig te porren waren om met ons op de foto te gaan. En anders zochten we wel het contrast tussen jacquet en mobiele telefoon, of de beeldrijm tussen rock & roll kuif, etalageposter en scooter.

De perfecte compensatie ontmoetten we echter in Fotogalerie De Gang, waar Sacha de Boer en Raymond Rutting hun Tegenpolen exposeerden. De foto's als zodanig waren al zeer de moeite waard, maar tot onze verrassing bleken Sacha (net als wij een enthousiaste amateurfotografe) en Raymond aanwezig te zijn om te signeren. Om een lang verhaal kort te maken: het was erg leuk om met hen een praatje te maken en samen op de foto te gaan.

 V.l.n.r.: Frans, Nanda, Raymond, Sacha en Gerphil

Bij Fotovak Engel werd onze vervolgopdracht opgehaald en vervolgens liepen we verder naar de Bavo, waar we binnen nog enkele sfeervolle momenten konden pakken. Inmiddels was het tijd om het bordes van het stadhuis op te zoeken, waar even later de andere twee groepen zich ook bij ons voegden. Een mooie plek voor wat afsluitende bordesfoto's (zie boven).

Naar de kerk

Het jubileum werd gepast afgesloten met een borrel - veelal bier - in de Jopenkerk. Proostend met Koyt of ander vocht werd de puzzel gekraakt, het jubileumcomité (Bart en Niels) bedankt voor de uitstekende dag en een afsluitende maaltijd genuttigd. Op naar het eeuwfeest!

Voor een fotografisch verslag van deze dag - klik hier!

   

Epiloog: nog een stukje 'prehistorie' tot besluit

Volledigheidshalve moet overigens worden opgemerkt dat het hier maar liefst de derde Haarlemse Amateur-Fotografen Vereniging betreft, aangevend dat de stad al veel eerder gezegend was met een bruisend fotografie-clubleven.

De illustere voorganger van 'onze' club was de (2e) Haarlemsche Amateur-Fotografen Club die onder het nog altijd aansprekende motto "Oefening Zij Ontspanning" op 15 februari 1898 was opgericht en op 28 maart van datzelfde jaar haar statuten en reglementen vaststelde.

Tellen we verder terug, dan komen we uit bij de (1e) Haarlemsche Amateur-Fotografen Club, opgericht op 26 januari 1891. Ook dit moet een actieve club geweest zijn, die o.a. in mei 1896 alhier ter plaatse nog een internationale fotografie tentoonstelling organiseerde - een evenement dat royaal gesponsord werd door Droste, de Amsterdamse Reflex Compagnie en diverse andere leveranciers van fotografische artikelen en niet te vergeten de Amsterdamse koekfabriek "De Nederlanden" - en aangeprezen in "Lux", het meest gelezen Fotografisch Tijdschrift in Nederland en officieel orgaan van bijna alle Amateur Fotografen Vereenigingen. Een prestatie die de club mogelijk niet meer overleefd heeft - gezien het feit dat het twee jaar later al nodig was een opvolger op te richten ...

terug naar het activiteitenoverzicht