Fotogroep Haarlem

Fotoreis naar IJsland 2009 - Foto: Ronald van Wagtendonk
 Foto: Ronald van Wagtendonk - IJslandreis 2009

Activiteiten

Het programma van de Fotogroep Haarlem (zie Programma) is opgebouwd rond een aantal vaste/regelmatig terugkerende onderdelen. Deze hebben wij onderstaand opgesomd - met een toelichting op achterliggende pagina's.

Daarnaast kennen wij een Activiteitenkalender - met elk jaar een aantal interessante uitjes. Deze door de Activiteitencommissie georganiseerde uitjes en weekenden ('excursies') zijn in het programma opgenomen.

Verder is het verenigingsjaar gelardeerd met activiteiten die op Afdeling- en Fotobond- niveau worden ontplooid. Minstens zo belangrijk zijn de activiteiten die spontaan op initiatief van enthousiaste leden worden ondernomen. Onderstaand volgt een kort overzicht - ter inspiratie:

Club - programma onderdelen

Club - overige activiteiten

Club - sociaal

Afdeling

Fotobond

Internationaal