Skip to main content
XS SM MD LG XL

Jaarlijks terugkerende clubwedstrijd aan het eind van het seizoen. Doel is een serie te maken van vijf onderling samenhangende foto's.

Serie van 5

Jaarlijks terugkerende clubwedstrijd aan het eind van het seizoen. Doel is een serie te maken van vijf onderling samenhangende foto’s.

De foto’s worden gejureerd door een door het bestuur zorgvuldig gekozen jury, die tijdens de laatste clubavond van het seizoen de foto’s presenteert en haar uitslag toelicht.

De winnende serie siert het Jaarverslag van dat jaar. De winnaar krijgt verder de Bert van Voorden wisselbeker mee naar huis. Bert van Voorden was de laatste jaren van zijn leven erelid van de club na jarenlang veel voor de fotografie in Haarlem en onze club in het bijzonder betekend te hebben.

Winnende Serie van Vijf 2021 – Traject van Marjolein Heidema

Wat definieert een goede serie?

En voor de deelnemers: wat kenmerkt nou een goede serie. Denk aan het volgende:

Qua inhoud wordt een fotografische serie in de regel gedefinieerd als een aantal foto’s met een onderlinge samenhang waarin elk van de foto’s een deel van het verhaal vertelt en die elkaar daarbinnen versterken of aanvullen. Dat kan daadwerkelijk een verhaal zijn, zoals een sequentie of beeldverhaal, of verschillende perspectieven op een bepaalde situatie geven, zoals in een documentaire, of die verschillende kanten van een mens of groepje mensen laat zien. Het verhaal kan overigens ook suggestief zijn. En tenslotte kan een serie kan ook verschillende aspecten van een ervaring/beleving belichten die samen een bepaalde sfeer of emotie oproepen en versterken.

Die samenhang zal ook duidelijk moeten zijn in de vorm, zoals in kleur(gebruik), contrast, richting/afmeting van de foto’s.

Nog een paar hints

Een goede serie omvat geen foto’s die ook net zo goed weggelaten hadden kunnen worden, bijvoorbeeld een herhaling van min of meer hetzelfde. Wees daar kritisch op. Vijf aapjes is niet noodzakelijk een serie, blijft vaak beperkt tot een oneindig uitbreidbare verzameling inwisselbare aapjes. Het sociale gedrag van dezelfde apenfamilie kan echter wel een mooie serie opleveren. Of de verschillende gemoedsstemmingen van dezelfde aap. En beter een krachtige serie van 3 dan een onduidelijke serie van 5 (al doet die serie van 3 niet mee – helaas).

Een goede serie oogt als serie ook als één geheel. Een goede serie kan soms best zowel verticale als horizontale beelden hebben, of rechthoekig en vierkant, maar dan in een bepaalde cadans en/of als geheel met een bepaalde symmetrie.

Alle foto’s in een serie hoeven ook beslist niet gedomineerd te worden door hetzelfde kleurenpalet, maar let er dan op dat ze qua verzadiging en helderheid bij elkaar passen en dat de kleuren van de serie als geheel elkaar qua toon complementeren. Maar een serie met zowel kleur als zwart-wit is praktisch onmogelijk, bijvoorbeeld.

Laat je niet in de luren leggen: een geslaagde serie omvat vaak foto’s die op zich niet indrukwekkend zijn, maar binnen de serie enorm versterkend zijn.

Teveel harmonie binnen een serie kan saai zijn. Het verhaal is vaak ook gebaat bij een dissonant of een kwinkslag in één van de foto’s – zolang die maar past binnen je verhaal.

Hoe ga je te werk?

Een goede serie maak je zelden in één keer. Bekijk je resultaat, wees selectief en streng voor jezelf (‘kill your babies’ – een krachtig op zichzelf staand beeld past niet altijd in een serie; bedenk “als ik deze foto weglaat, mis ik hem dan of wordt mijn serie dan juist krachtiger?”), en ga nog eens terug met een concrete opdracht voor jezelf om er specifieke beelden aan toe te voegen. Bedenk wat je over wil brengen.

En tenslotte de presentatie

Normaliter presenteren we ons werk voor wedstrijden in een standaard passe-partout van ten hoogste 40x50cm. Bij een serie van 5 levert dat een breedte op van al gauw 2-3 meter … Niet iedere jury beschikt over een keukentafel van die omvang. En als je er twee naast/boven elkaar wil leggen voor de vergelijking … dan is de hele keuken al te klein.

Daarom vragen wij de leden om de serie van 5 bescheidener af te drukken en in te leveren met een formaat van maximaal A4, zo nodig verstevigd met max. 2 mm. De foto’s moeten op het bord kunnen staan zonder eraf te vallen (ze worden niet onder de bovenrand geschoven).

De foto’s moeten anoniem, in een niet-dichtgeplakte envelop worden ingeleverd, slechts voorzien van je bondsnummer plus natuurlijk de juiste nummering ter indicatie van de volgorde in de serie van je foto’s.

terug naar het activiteitenoverzicht