Skip to main content
XS SM MD LG XL

Fotobesprekingen in de club vinden meestal plaats rond de Afdelingscompetities. Onze manier van fotobespreken is de laatste jaren sterk aan het evolueren.

Fotobespreking

Fotobesprekingen in de club vinden meestal plaats rond de Afdelingscompetities. Onze manier van fotobespreken is de laatste jaren sterk aan het evolueren, vanuit het idee dat een beoordeling in de trant van “mooi hoor!” of ‘links 2 cm eraf en niets meer aan doen” tamelijk onbevredigend is. Nadat gedurende een paar jaar steeds 2 à 3 leden de Fotobond cursus Fotobespreken hebben gevolgd en we tevens geïnspireerd zijn geraakt door de praktijk bij zusterclub Polderlicht, is de volgende traditie ontstaan:

Groepsbespreking

Bij het inleveren van foto’s voor een afdelingswedstrijd wordt de club opgedeeld in pakweg vijf groepjes van vijf. In elk groepje leggen de deelnemers een of twee van hun inzendingen in. Elk groepje beoordeelt de foto’s één voor één op basis van één aspect, zoals wat staat erop, techniek of boodschap – waarbij steeds na vijf minuten de foto’s worden doorgegeven aan het volgende groepje.

Op deze wijze worden clubleden geoefend in het diepgaander beoordelen van foto’s op al de verschillende aspecten.

Bordbespreking

Op het eind van de bespreking selecteert één daartoe aangewezen lid op voordracht van de groepjes vijf van de opmerkelijkste foto’s (in goede of kritische zin) voor een integrale bordbespreking, waarbij alle aspecten in hun geheel aan bod komen.

Op deze wijze wordt dit lid, maar ook zijn/haar gehoor, nog eens extra getraind in het integraal – in samenhang – bespreken en beoordelen van foto’s.

En daar doen we allemaal ons voordeel mee. Ook als je thuis zelf voor de keuze staat welk van al die foto’s jouw prijswinnaartje kan zijn.

terug naar het activiteitenoverzicht