Fotogroep Haarlem

Foto: Gerphil Kerkhof
 Foto: Gerphil Kerkhof - 10 minuten presentatie 'citiZen' (2012)

De 10 minuten van ...

Bijna elke maand wordt de aftrap tot de avond genomen door een clublid die in een korte presentatie (vandaar '10 minuren') de club iets verteld over een project of probleem waar hij of zij mee bezig is. De bedoeling is dat de de presentatie aanleiding geeft tot discussie en de club de spreker terug-koppeling geeft in de vorm van aanmoediging, advies of positieve kritiek.

Heb je iets te melden in het kader van De 10 minuten van? Schroom niet je idee kenbaar te maken aan het Bestuur of direct aan de Programma commissie!

terug naar het activiteitenoverzicht